Brannmenns arbeidsmiljø er det som er viktig

I løpet av sine 29 år som brannmann mente Per-Arne Fritjofsson at prosessen med å vaske, tørke og sette trykk på slangene var unødvendig langvarig, tøff og til tider også farlig. I 2009 bygde han en prototyp for en helt ny teknologi i garasjen sin, og dermed ble Hose Master født.

“Joda, den nye teknologien sparer både tid og penger, men å forbedre arbeidsmiljøet og brannmennenes sikkerhet var det viktigste for meg”Per-Arne Fritjofsson

Per-Arne Fritjofsson var produktutvikler, og grunnlegger av Allgotech. Han var den som opprinnelig tenkte ut ideen og designet til Hose Master. Takket være sin lange erfaring fra nødetatene vet han akkurat hvor vanskelig og farlig jobben kan være, med alle de tunge løftene og de giftige stoffene.

“Det er ikke uvanlig med gjentatte belastningsskader og ryggproblemer blant brannmenn. I tillegg er det mange giftige aerosoler som frigjøres og er farlige å inhalere, når vi vasker slangene.”

Siden Hose Master vasker og legger trykk på slangene ved å bruke bare 3 liter vann (sammenlignet med over 100 liter ved bruk av gammel teknologi), holdes avfall og kostnader på et minimum. Men fremfor alt holdes hele prosessen i et lukket miljø, noe som sikrer at operatøren ikke blir utsatt for skumrester eller farlige aerosoler frigitt under vasking.

Gjennom årene jeg jobbet på stasjonen, ønsket jeg å finne på en måte å forbedre situasjonen for oss brannmenn. Jeg hadde ansvar for slangeverkstedet og vasking, og hadde alltid en følelse av at vi kunne gjøre det lettere, billigere, enklere og trygt. På den måten kunne vi frigjøre mer tid til andre viktige oppdrag, forklarer Per-Arne. Jeg bygde en enkel prototyp i garasjen min med en kort slange mellom to par ruller. Deretter fylte jeg slangen med vann for å sikre at den ikke lekket.

Teknologien som brukes i Hose Master forbedrer og utvikler seg kontinuerlig sammen med Allgotechs kunder. Per-Arne forklarer hvordan det viktigste innspillet siden lanseringen har kommet fra mennesker som faktisk bruker maskinen til daglig.

Dialogen med kundene våre er ekstremt viktig for oss. Vi utvikler og oppdaterer Hose Master kontinuerlig etter innspill fra brannmennene som vasker slangene. Forholdene varierer fra stasjon til stasjon. Vi tilpasser alt fra små detaljer slik som å utvide dørene et par centimeter, til større tiltak som å skifte ut materialet som brukes i rullene.

Arbeidet med Hose Master er en pågående prosess. Men Per-Arne vil aldri miste synet av det som ga ham ideen til å begynne med:

Arbeidsmiljø og sikkerhet. De er mine viktigste saker. Det faktum at det er en raskere, billigere og mer effektiv måte å jobbe på, er bare en bonus.