Om Allgotech

Allgotech er et svensk forsknings- og utviklingsselskap hovedsakelig spesialisert innen bransjen for brannredning. Vi utvikler produkter, tjenester og arbeidsflyter som forbedrer driftsmiljøet og effektiviserer arbeidet utført innen denne sektoren.

Allgotech har utviklet verdens mest moderne, effektive og miljøvennlige helautomatiske slangevasker, Hose Master. Den vasker, trykktester, tørker og ruller opp brannslanger, så vel som å detektere og markere hullene automatisk. Hose Master er et svensk produkt. Konseptet var utviklet og implementert i henhold til det svenske konseptet ”Friska Brandmän” i samarbeid med Universitetet i Uppsala, brannmenn og ledende produsent av slanger.

Allgotech har sin base i Katrineholm, Sverige.

Vår miljøpolitikk

Allgotechs miljøpolitikk er basert på prinsipper for å drive vår virksomhet i henhold til gjeldende retningslinjer og krav innenfor hvert forretningsområde.

  • Vi utvikler kontinuerlig vår teknologi for å tilpasse oss gjeldende miljøkrav.
  • Vi oppfordrer våre leverandører og partnere til å tilpasse seg gjeldende internasjonale retningslinjer.
  • Vi streber etter å redusere bruken av energikilder med høye nivåer av karbondioksid og andre stoffer.
  • Vi streber etter å bruke miljøvennlige og resirkulerbare materialer i alle våre komponenter.
  • Vi jobber kontinuerlig for å forbedre vår innvirkning på miljøet gjennom å gjøre våre transporter mer effektive.
  • Vi evaluerer kontinuerlig våre produksjonsprosesser med fokus på energi og miljøeffekter.
  • Vårt miljøarbeid blir stadig revurdert og forbedret.