“Nå har vi mer tid til det som er viktig”

Brannmennene i de svenske nødetater har en tøff og fysisk utfordrende jobb med lange arbeidstimer og tunge løft. Til tross for at brannmennene er i god fysisk form, er det vanlig med gjentatte belastningsskader. Etter hvert som ressurser blir knappere og kravene til forebyggende arbeid øker, blir tilgjengelighetstid og hviletimer forkortet.

“Jobben vår er blitt raskere, enklere og fremfor alt mindre anstrengende takket være Hose Master” Thomas Karlsson på Vallentuna brandstation

Med den gamle teknikken ble slanger vasket og tørket i lange trau. Slangene ville bli fylt med over 100 liter vann for å bli satt under trykk og testet, deretter ble vannet bare hellet ut i avløpet. På toppen av det gikk prosessen tregt:

Med vår gamle prosess for slangepleie kunne én operatør vaske, sette under trykk og tørke rundt 10 slanger på tre timer. Hose Master gjør det mulig for én operatør å ta seg av rundt 20 slanger i timen, sier Thomas.

Siden Vallentuna brandstation investert i en Hose Master, har arbeidsmiljøet for operatører betraktelig forbedret seg. Flere slanger kan vaskes, settes under trykk og bli tørket på kortere tid under tryggere forhold, noe som betyr at brannmennene kan fokusere på andre oppdrag og øvelser.

“Selvfølgelig er det å ta vare på slanger viktig, men vår ekspertise brukes best i forebyggende arbeid og nødsituasjoner. Hose Master lar oss ganske enkelt fokusere på det som er viktig”