Om Allgotech

Allgotech är ett svenskt forsknings- och utvecklingsföretag främst verksamt inom räddningstjänst och brandförsvar. Vi arbetar med utveckling av produkter, tjänster och arbetsflöden för att förbättra arbetsmiljön och effektivisera det arbete som räddningstjänsten utför.

Allgotech har utvecklat världens modernaste, effektivaste och miljövänligaste helautomatiska slangtvätt, Hose Master tvättar, prov-trycker, torkar och rullar upp brandslangar, samt detekterar och markerar hål automatiskt. Hose Master är en helsvensk produkt. Konceptet utvecklades och realiserades med hänsyn till Svenska konceptet ”Friska Brandmän” i samarbete med Uppsala universitet, brandmän och ledande slangtillverkare.

Allgotech har sin bas i Katrineholm.

Vår miljöpolicy

Allgotechs miljöpolicy grundar sig i att bedriva all verksamhet i enlighet med de riktlinjer och miljökrav som finns inom respektive affärsområde.

  • Vi utvecklar ständigt vår teknik för att anpassa oss efter de miljökrav som finns.
  • Vi uppmuntrar våra leverantörer och samarbetspartners att anpassa sig till rådande internationella riktlinjer.
  • Vi strävar efter att minska användningen av energikällor med höga utsläpp av koldioxid och andra ämnen.
  • Vi strävar efter att använda miljövänligt och återvinningsbart material i alla våra komponenter.
  • Vi arbetar löpande med att förbättra vår påverkan på miljön genom att effektivisera våra transporter.
  • Vi utvärderar kontinuerligt våra tillverkningsprocesser med fokus på energi- och miljöpåverkan. 
  • Vårt arbete med miljöfrågor uppdateras och förbättras kontinuerligt.