Hose Master - effektiv och automatisk slangvård

Hose Master är världens modernaste automatiska slangvårdsmaskin för brandslangar och symboliserar ett paradigmskifte för räddningstjänsten. Den tvättar, trycktestar, detekterar hål, torkar, märker och rullar ihop slangarna helt automatiskt, något som sparar enorma resurser för räddningstjänsten.

Hose Masters höga kapacitet förkortar arbetstiden markant och skär ner på behovet av stora lokaler och den kringutrustning som krävs för slangvård.

Ett flertal tekniska innovationer minskar energiåtgången och förbättrar arbetsmiljön och säkerheten för operatören avsevärt. Bland annat matas slangen genom en maskin i stället för att rullas ut i sin fulla längd, och själva trycksättningstekniken är revolutionerande. Genom att isolera en liten mängd vatten i slangen mellan två valspar, kan man pressa samman vattnet och bygga upp rätt tryck utan att behöva fylla hela slangen med vatten. Detta innebär mindre spill, lägre kostnader och en säkrare och mer tillförlitlig trycksättning.

Hose Masters grundläggande koncept baseras på att:

  • Skapa en bättre arbetsmiljö (enligt Friska Brandmän).
  • Öka effektiviteten (hanterar upp till 20 slangar i timmen).
  • Minska miljöbelastningen (förbrukar minimalt med vatten och el).

Innovativt

Slangvård har tidigare varit en dyr och tidskrävande process med många tunga arbetsmoment för räddningstjänstens personal. Allgotechs Hose Master både rengör, provtrycker och torkar brandslangen på en tredjedel så lång tid. Dessutom märker den och ritar ut eventuella skador för att effektivisera reparationsarbete.

Ekonomiskt

Med kortare arbetstider, lägre resurskrav och minskade lokalkostnader är Hose Master en investering som garanterat ger marknadens lägsta driftskostnad. Tiden och kostnaden för servicefunktioner kan kapas så att större resurser kan läggas på kärnverksamheten. Allgotech erbjuder anpassade serviceavtal för alla typer av kunder beroende på storlek, kapacitet och behov.

Ergonomiskt

Arbetsmiljön blir bättre för operatören tack vare den låga ljudvolym, de få arbetsmomenten och den, för första gången någonsin, helt säkra arbetsmiljön. Ergonomin och handhavandet är väl genomtänkt och utformat för bästa funktion, säkerhet och effektivitet.

Miljövänligt

Med en vattenåtgång på maximalt 5 liter per slang är Hose Master det överlägset mest miljövänliga alternativet på marknaden. Hela slangvårdsprocessen sker i ett slutet system där farliga ämnen och aerosoler försvinner genom ventilation istället för att utsätta operatören för risk.

Svensk kvalitet

Alla komponenter och allt material som används i Hose Master är noga utvalda och kvalitetssäkrade. Hose Master tillverkas i Sverige av kvalitetscertifierade tillverkare och underleverantörer. Den enkla och robusta konstruktionen innebär få rörliga delar vilket ökar driftsäkerheten. Hose Master är byggd och testad för att fungera i de mest krävande miljöer. Den höga driftsäkerheten ger en maskin som fungerar i decennier.

”Slangvård är såklart otroligt viktigt, men vår expertis används ju bäst vid förebyggande arbete och vid utryckningar. Hose Master låter oss helt enkelt lägga tid på det som är viktigast – att rädda liv.”

Intresseanmälan

Vill du veta mer om Hose Master? Skriv in ditt ärende och dina kontaktuppgifter i formuläret. Vi återkommer inom kort med ytterligare information.

Namn (krävs)

Email-adress (krävs)

Ämne

Meddelande