“Nu har vi mer tid till det som är viktigt”

Räddningstjänsten har ett tungt och fysiskt påfrestande jobb. Det är långa pass, slitiga arbetsmoment och många tunga lyft. Trots att brandmän är vältränade är det inte ovanligt med förslitningsskador. I takt med att resurserna minskar och kraven på förebyggande arbete ökar minskar den disponibla tiden och vilotiderna blir ännu kortare.

”Jobbet har blivit snabbare, enklare och framförallt mindre påfrestande tack vare Hose Master”Thomas Karlsson, Vallentuna brandstation

Med den gamla tekniken tvättade och torkade man slangar i långa traverser. Slangarna skulle sedan fyllas med mer än 100 liter vatten för att trycksättas och testas. Det höga trycket på 16 bar gjorde att slangen ibland släppte från sättningen eller i värsta fall exploderade, vilket kunde resultera i skador på materiel eller i värsta fall personskador. Dessutom var det en långsam process:

Med vår gamla slangvård kunde en operatör tvätta, trycktesta och kanske 7 slangar på en timme. Med de lite nyare trummaskinerna förbättrades det något, men Hose Master låter en ensam operatör vårda över 20 slangar per timme, säger Thomas Karlsson.

Sedan Vallentuna brandstation investerade i Hose Master har arbetsmiljön för de som sköter slangvård förbättrats avsevärt. Fler slangar kan tvättas, trycktestas och torkas på kortare tid och under säkrare former, vilket innebär att fokus kan läggas på annat arbete och övningar.

Slangvård är såklart otroligt viktigt, men vår expertis används ju bäst vid förebyggande arbete och vid utryckningar. Hose Master låter oss helt enkelt lägga tid på det som är viktigast – att rädda liv, säger Thomas.